Algemene Voorwaarden
Inschrijving Teken –en Schildersclub TonSurTonArt

U kunt zich via deze website inschrijven voor de cursus.
U ontvangt van ons een mail, waarin ons Banknummer vermeldt staat.
Vermeldt bij betaling: uw naam, welke cursus, mailadres en telefoonnummer.

Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail, waarin uw betaling en heeft u een plaats gereserveerd voor de cursus.
Door uw betaling gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Annulering en wijzigingen
Tien dagen voor de genoemde aanvangsdatum van de activiteit bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om deze ook daadwerkelijk door te laten gaan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven!
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een activiteit te annuleren. U krijgt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht, hoort u niets van ons, dan gaat de activiteit gewoon door.
In geval van annulering krijgt u uw geld terug of kunt u zich inschrijven voor een andere cursus.

Locaties zijn onder voorbehoud, bij wijzigingen ontvangt u hierover bericht.
Er wordt rekening gehouden dat de cursusruimte makkelijk voor iedereen toegankelijk is.


Corona Proef:  Ook is de lesruimte volgens de Corona - maatregelen aangepast.
De 1,5 meter wordt toegepast.

Gasten ontsmetten hun handen vooraf het betreden van de lesruimte, met de desinfecterende zeep/gel. Mini
mum van 3 personen en maximum aantal 4 deelnemers. In incidentele gevallen kan worden besloten om van het maximum aantal deelnemers af te wijken.

Restitutie cursusgeld:
Bij opzegging via mail. Tot 1 week (7 dagen) vóór aanvang van de cursus, krijgt men
50% van het cursusbedrag retour. Voorwaarde hiervoor is wel dat u zich per mail  afmeldt, via mailadres:  tonsurtonart@gmail.com.

Telefonisch opzegging/afmeldingen, of per app, of via een Persoonlijk Bericht of via FaceBook zijn ook niet van toepassing en niet geldig. 
Bij onverhoopt afbreken van de cursus geven wij geen restitutie van het cursusgeld.

Kunt u niet meer deelnemen aan de cursus, dan kunt u de lessen eventueel ook overdragen aan een ander. Geef dit wel door aan de administratie.


Afmelding les:
Bij verhindering dient u zich 24 uur van te voren af te melden, anders komt deze les te vervallen. Bij ziekte dient u zich 8 uur van te voren af te melden.
Volle cursussen en wachtlijsten.
Wanneer u zich wilt inschrijven voor een cursus die volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden. U kunt dat doen door het invullen van het contactformulier op deze website: https://www.tonsurtonart.nl/Contact/
Komt er een plaats vrij of organiseren wij een extra groep, dan nemen wij contact met u op.

Inhalen van een les
Een les kan alleen tijdens de cursus worden ingehaald, maximaal 3 lessen, alleen als er een andere cursusdag beschikbaar is.

Ruiling
Wanneer u tijdens de cursus wilt overstappen naar een andere cursus, kan dat alleen na overleg met de Tonsurtonart. Die alternatieve cursus dient dan wel binnen de tijd dat de oorspronkelijke cursus loopt te starten.

Aansprakelijkheid
Tonsurtonart  is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Akkoordverklaring
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

 

 
E-mailen
Instagram