Algemene Voorwaarden:


Inschrijving Teken –en Schildersclub TonSurTonArt.
Mijn zolderatelier bevindt op 2 hoog en heeft een prachtige licht inval.
Inschrijven via het contactformulier.  Vermeldt , cursusnummer, voorkeursdag/ voorkeurstijd. Vermeldt ook uw 2de keus. U ontvangt van ons een mail. Vermeldt bij betaling: uw naam, welke cursus, mailadres en telefoonnummer.

Na betaling ontvangt u een bevestiging, waardoor u een plaats gereserveerd heeft voor de cursus. Door uw betaling gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.
https://tonsurtonart.nl/Alg-Voorwaarden/
Data les: de data zijn onder voorbehoud en kunnen eventueel gewijzigd worden, dit in overleg met de cursist(en). 

Annulering en wijzigingen van TonSurTonArt:

Voldoende deelname: 14 dagen voor de genoemde aanvangsdatum van de activiteit bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om deze ook daadwerkelijk door te laten gaan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven! 
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een activiteit te annuleren.
U krijgt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht, hoort u niets van ons, dan gaat de activiteit gewoon door. Cursusdagen en tijden zijn onder voorbehoud. 
In geval van annulering krijgt u uw geld terug of kunt u zich inschrijven voor een andere cursus.

Locaties zijn onder voorbehoud, bij wijzigingen ontvangt u hierover bericht.
Er wordt rekening gehouden dat de cursusruimte makkelijk voor iedereen toegankelijk is.

Restitutie cursus lesgeld:
Tot 21 dagen vóór aanvang van de cursus, krijgt men het cursusbedrag retour. Alleen opzegging per mail. Telefonisch opzegging/afmeldingen, of per app, of via een Persoonlijk Bericht of via FaceBook zijn ook niet van toepassing en niet geldig. Bij opzegging bij 2 weken voor aanvang krijgt u 50% retour.
Bij onverhoopt afbreken van de cursus geven wij geen restitutie van het cursusgeld, wel kunt u iemand zoeken die de cursus van u overneemt.

Stoppen: Kunt u niet meer deelnemen aan de cursus, dan kunt u de lessen eventueel ook overdragen aan iemand anders. Geef dit door aan per mail.

Volle cursussen en wachtlijsten:
Wanneer u zich wilt inschrijven voor een cursus die volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden. U kunt dat doen door het invullen van het contactformulier op deze website: https://www.tonsurtonart.nl/Contact/
Komt er een plaats vrij of organiseren wij een extra groep, dan nemen wij contact met u op.

Inhalen van een les:
Een les kan alleen tijdens de cursus worden ingehaald, maximaal 1 les bij een blok van
8 lessen, alleen als er een andere cursusdag en plek beschikbaar is.

Afmelding les:
Bij verhindering dient u zich 24 uur van te voren af te melden, anders komt deze les te vervallen.

Ruiling:
Wanneer u tijdens de cursus wilt overstappen naar een andere cursus, kan dat alleen na overleg met de Tonsurtonart. Die alternatieve cursus dient dan wel binnen de tijd dat de oorspronkelijke cursus loopt te starten.

Aansprakelijkheid:
Tonsurtonart  is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Voor P.R. doeleinden kan er door docent of organisatie tijdens de lessen worden gefotografeerd en gefilmd.
Wilt u op het inschrijfformulier duidelijk aangeven, wanneer u daar bezwaar tegen heeft.

Foto/video
Het is mogelijk dat tijdens cursussen, workshops presentaties of activiteiten foto’s of video’s worden gemaakt door een fotograaf of cameraman. Deze foto’s of video’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire en promotionele doeleinden zoals een brochure, flyer of social media. Indien u hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent via: tonsurtonart@gmail.com gaat TonSurTonArt ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.
Uiteraard kunt u ter plekke bij de fotograaf/cameraman kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd/gefilmd wenst te worden.

Akkoordverklaring:
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

 

 
E-mailen
Instagram